Press Pixels
Background Slider

Školicí středisko

01112013 (17)_upr

Společnost PROFINVESTIK s.r.o. uvedla do užívání moderní víceúčelové školicí středisko spolufinancované v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve výrobním areálu společnosti v Horní Suché.

Školicí středisko je výhodně umístěno u silnice II/475 pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje (Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín a směr Český Těšín) s parkovací plochou pro celou kapacitu ŠS v areálu společnosti.

 

1) Školicí prostory nabízíme k pronájmu jednorázovému i dlouhodobému.

Kapacita školicích místností : M1 min počet školených osob 10, plocha 64 m2
                                                M2 počet školených osob 9, plocha 57 m2 – počítačová učebna
                                                M3 min.počet školených osob 18 (+12) , plocha 97 m2

 

Počítačová učebna je určena m.j. pro školení měkkých dovedností administrativy, obchodníků, oddělení přípravy zakázek k uplatnění produktů na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti a pro oblast jiných specifických činností.

 

Nabízíme :

  • Bezplatné umístění reklamních firemních materiálů účastníků školení v prostorách ŠS
  • Zvýhodňujeme účastníky školení příbuzných CZ NACE, firmy i OSVČ a poskytujeme poradenskou činnost
  • Zvýhodňujeme projektanty staveb, kteří řeší dřevostavby nebo uplatňují na stavbách „dřevěné konstrukční systémy“ v oboru výrobní činnosti pronajímatele. Výstupem pro účastníka může být :
  • konkrétní návrh nosných střešních nebo stropních konstrukcí nebo jeho část k projektu pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení v tištěné nebo elektronické podobě
  • reakce střešní konstrukce do spodní stavby dle norem EC
  • základní statický výpočet střešní konstrukce
  • Po dohodě vydáváme účastníkům školení „Potvrzení“ o absolvování vzdělávací aktivity, závěrečné zkoušky nejsou předepsány
  • Zvýhodňujeme instituce, které řeší situaci zaměstnanosti regionu

 

Při „souběhu tématických okruhů zájemce“ ve třech školicích místnostech, a to s vlastními školiteli nebo přednášejícími zájemce, nebo školiteli zajištěnými pronajímatelem, poskytujeme zvýhodněné podmínky.

Školicí prostory jsou klimatizovány, vybavené nápojovým automatem, občerstvení podle požadavku zájemce, min délka pronájmu 2 hodiny.

 

Cena pronájmu a občerstvení se sjednává individuálně, variantně je drobné občerstvení součástí ceny.

 

2) V ceně je zahrnuto :

•  využití Wi-Fi, notebook školitele v místnostech M1, M3, interaktivní tabule, projektor,

   promítací plátno, kopírovací technika
•  využití Wi-Fi, pracovní stanice s monitorem, 30´ LCD pro školitele a pro každého

   účastníka školení v místnosti M2, využití softwarových školicích programů instalovaných

   na pracovní stanici a přenos školených témat na TV LCD 60, interaktivní tabule,

   projektor, promítací plátno, kopírovací technika.

 

Kontakty ke sjednání školení :  606 704 132, e-mail : skolicistredisko@profinvestik.czOLYMPUS DIGITAL CAMERAP1020060
P1020056P1020089