Press Pixels
Background Slider

Dřevěné stropní (podlahové) nosníky

CHARAKTERISTIKA

Pro použití ve stropech všech typů budov a dřevostaveb vyrábí naše společnost průmyslovým způsobem od roku 2009 nosné dřevěné stropní (podlahové) nosníky. Tyto prvky jsou ekonomicky výhodné pro podlahy a užitné zatížení kategorie A a B. Nahrazují stropní konstrukce všech konstrukčních systémů. Umísťují se nejčastěji á 625 mm, případně á 417 mm (násobek modulu dřevoštěpkových desek OSB3).

Jedná se o přímopasý příhradový prvek malé konstrukční výšky (při rozpětí do 6 m od 230 mm do 400 mm podle velikosti užitného zatížení). Výrobek je možno provést ve dvou variantách – se subtilními kovovými diagonálami „POSISTRUT“, nebo dřevěnými diagonálami, za použití malých styčníkových desek s prolisovanými tmy. Pro výměny lemující otvory ve stropu se používají speciální závěsy z pozinkované oceli.

 

Výhody nosníku:

1. Slouží k výraznému usnadnění realizace podlah pro obvyklé rozpětí nosných zdí do 6,0 m nejen u dřevostaveb, ale všech jiných konstrukčních typů staveb. Vodorovné trubní a kabelové rozvody obvyklých profilů prochází mezi diagonálami nosníků stropu a svislé rozvody jsou v řešené dispozici umístěny libovolně.

2. Umožňují nahradit monolitické, prefabrikované nebo jinak prováděné stropní konstrukce s výhodou :
– cenových úspor stavebníka
– vyloučením mokrých procesů
– montáží i bez použití těžkých zvedacích mechanismů
– zkrácení lhůt výstavby
– odpadá řešení průrazů, průstupů, nebo drážek ve stavebních konstrukcích, stěnách a stropech nebo jejich zavěšování pod podhledy – odpadá řešení otvorů nebo prostupů jakýmikoliv nosnými stropními prvky

3. Pro standardní využití těchto prvků jako prostých nosníků ukládaných na svislé nosné prvky stěn (zděných i dřevostavby) se vyrábí na základě statických výpočtů typové řady jako kompletovaný výrobek pro obytné a kancelářské prostory s možností úprav délky na stavbě zkrácením až o 0,5 m dle potřeby stavebníka a stavby. Výrobky typové řady jsou určeny k přímému prodeji a z výroby jsou opatřeny impregnací Bochemitem OB.

Jako atypickou dodávku je možno vyrobit při vhodné statické výšce tyto prvky s použitím dřevěných diagonál až do rozpětí 8,0 -10,0 m. Rovněž případné anhydritové zálivky jsou přípustné, optimalizace návrhu výrobcem je otázkou poměru zatížení, rozpětí a výšky přímopasého příhradového dřevěného prvku, stejně jako délky do 15,0 m, nebo návrh spojitého nosníku.

Nosníky typové řady označuje výrobce v průvodním technickém listu takto:

Typ DPP/200/A – (200 kg/m2, obytné, užitné zatížení kategorie A)

Typ DPP/300/B – (300 kg/m2, kancelářské, užitné zatíženíkategorie B)

Typ DPP/400   –   (400kg/m2, se zvětšeným stálým zatížením)

Typ POSI-JOISTTM – (200kg/m2, obytné, užitné zatížení kategorie A)

Vzorky výrobků umisťuje výrobce na vybraných místech.
Více informací o modulové řadě získáte v prúvodním technickém listu nebo u výrobce.

DETAILY INSTALACE STROPNÍCH NOSNÍKŮ /pdf/

NÁVOD PRO INSTALACI STROPNÍCH NOSNÍKŮ /pdf/

TECHNICKÝ LIST SÉRIOVÉ VYRÁBĚNÝCH DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH NOSNÍKŮ /pdf/

CENÍK PODLAHOVÝCH NOSNÍKŮ /pdf/

drevNosniky