Press Pixels
Background Slider

Profil firmy

Společnost PROFINVESTIK s.r.o. byla založena v roce 1992 s hlavním zaměřením na investorsko-inženýrskou činnost. Od roku 1995 je držitelem licence firmy MiTek Industries na výrobu a projekční zpracování nosných dřevěných konstrukcí se styčníkovými deskami, od roku 1996 jediným držitelem licence GREIM BAU v České republice pro velkorozponové stavby.

V roce 2006 jsme za vynález dřevěného lešení získali patentovou ochranu v širokém mezinárodním měřítku. Tato ochrana se opírá o prioritní český patent č. 294627. V roce 2009 společnost zahájila výrobu dřevěných nosných stropních (podlahových) nosníků a dřevěného lešení. Certifikáty systému řízení k výrobkům vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, který činnost výrobce dozoruje.

Za dobu své výrobní činnosti realizovala společnost řadu zastřešení významných staveb v celé České republice. Činnost firmy se postupně rozšiřovala o další činnosti jako výrobu řeziva pro vlastní výrobní program, kompletní dodávky střech, provádění klempířských a ostatních souvisejících stavebních činností, kompletovaných dodávek střech.

Společnost PROFINVESTIK je autorizovaným certifikovaným výrobcem a působí po celé České a Slovenské republice. Dodávka a montáž dřevěných příhradových konstrukcí není regionálně omezena.

Podle platných právních předpisů je společnost PROFINVESTIK certifikovaným výrobcem s právem užívat označení shody CE na výrobcích –  dle ČSN EN 14250 : 2010, ČSN EN 14081 – 1 : 2005 + A1 : 2011, zákon č. 22 / 1997 Sb., a nařízení vlády č. 312 / 2005 Sb.

V obchodních vztazích vystupuje společnost PROFINVESTIK převážně jako subdodavatel nosných konstrukcí nebo kompletovaných dodávek zastřešení. Svým obchodním partnerům poskytuje záruční doby v délce nad rámec zákona, v individuálních případech záruční doby nadstandardní. Společnost využívá širokých možností licenčního softwaru pro realizaci výrobních dokumentací výrobků ze dřeva a poskytuje stavebním projektantům možnost spolupráce při řešení koncepcí nosných dřevěných konstrukcí. Statické návrhy nosných dřevěných konstrukcí se provádějí podle evropských norem EN za pomocí moderního licencovaného softwaru Mitek Industries.

Samozřejmostí je montáž vyrobených dřevěných konstrukcí na stavbě, včetně dodávky zavětrovacích, spojovacích a kotevních prvků, impregnace Bochemitem QB a doprava na stavbu (včetně zajištění nadrozměrné přepravy) a zajištění jeřábu pro montáž konstrukcí.
Spolupráce na projektech, konzultace a cenové nabídky poskytuje společnost zdarma.

hala_pred A ROKVAR_3

 

profilFirmy2

profilFirmy3