Press Pixels
Background Slider

Konstrukce se styčníkovými deskami

Co je to styčníková deska?
Styčníková deska je moderní spojovací prostředek dřevěných konstrukcí.

Jak vypadá?
Je to ocelový plech, ve kterém jsou vylisovány trny, které spojují oboustranně jednotlivé přířezy. Plech, ze kterého jsou desky vyrobeny, může byt různé tloušťky. Firma MiTek lndustries, jedna z vedoucích firem v tomto odvětví stavebnictví, dodává v současné době na český trh desky v různých provedeních tak, aby vyhověly jak statickým, tak ekonomickým požadavkům konstrukce. Všechny typy styčníkových desek firmy MiTek Industries podléhají externímu i internímu jakostnímu dozoru. Styčníkové desky mají svůj původ v USA. V současné době jsou konstrukce spojované styčníkovou deskou používány téměř ve všech státech. Výjimkou není ani Česká republika. Styčníkové desky firmy MiTek Industries jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.

konstrStycDesky1

Jak se styčníková deska u výrobce používá?
Jak již bylo uvedeno, styčníková deska slouží ke spojování jednotlivých přířezů dřevěných příhradových konstrukcí. Při výrobě se používají optimalizované výrobní postupy, které zajišťují vysokou kvalitu a současně produktivitu práce.

Základní technologické schéma výroby dřevěných prvků :

  • Impregnace řeziva dle jednotlivých profilů a délek Bochemitem QB dle ČSN EN 335-1, ČSN EN 460
  • Kráceni řeziva na jednotlivé prvky (podle pořezových plánů, které jsou součástí výstupu ze specializovaného softwaru)
  • Impregnace řezů dřevěných prvků konstrukce Bochemitem QB
  • Lisováni konstrukce podle dokumentace, která je součástí výstupu ze softwaru

Kam až lze se styčníkovou deskou jít ?

Příhradové konstrukce spojované styčníkovou deskou jsou na první pohled velmi subtilní. Pro mnohé z Vás bude možná překvapením, že lze překlenout rozpětí až 30 m bez vnitřní podpory, což umožňuje velkou variabilitu při řešení vnitřní dispozice. Protože spodní pás vazníku nahrazuje konstrukci stropu, můžete očekávat pozitivní dopad při použití takové konstrukce do všech částí stavby a celkových nákladů. V porovnání s klasickými dřevěnými vazbami dochází k úsporám řeziva až 40% a tím pádem k šetření cenné přírodní suroviny. Tvar střechy není omezen.

Příklady běžného použití konstrukcí se styčníkovou deskou:
stěny, střechy a stropy rodinných domů a dřevostaveb
– zastřešení a konstrukce stěn a stropu zemědělských, obchodních a průmyslových staveb
– nástavby na panelové stavby, rekonstrukce objektů
– sendvičové panely
– bednění mostů a propustků
– v řadě případů nahrazují prvky nebo konstrukce z lepeného dřeva s významnou finanční úsporou

V roce 2008 a 2009 zařazuje výrobce do výrobního programu:
– dřevěné stropní nosniky pro použití v dřevostavbách, i pro stavby z klasických materiálů (kdy nahrazují železobetonové stropní konstrukce).
– dřevěné lešení typu T2 podle vlastního patentu, jehož vývoj si kladl za cíl jednoduchost montáže, ale zejména bezpečnost práce a ekologická hlediska

konstrStycDesky2