Press Pixels
Background Slider

Konstrukce systémem GREIM BAU

CHARAKTERISTIKA

Stejně jako u styčníkových desek jde o technologii pro spojování dřevěných příhradových konstrukcí z rostlého dřeva. Vlastní spojovací prvek zde představují ocelové žárové zinkované plechy, certifikované Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, vkládané do drážek proříznutých do jednotlivých spojovaných dílů. Plechy jsou vyráběny v různých tloušťkách. Do jednoho spoje může být vloženo max. šest plechů vedle sebe v jedné drážce. Po sestavení konstrukce a vložení spojovacích plechů se spoje buď jednostranně nebo oboustranně prostřelí hřebíky různých délek v souladu se statickým výpočtem. Drážky do dřevěných prutů se provádějí pomocí vícekotoučové pily GREI BAU. Důležitý rozdíl mezi styčníkovými deskami a technologií GREIM BAU je v tom, že pro GREIM BAU neplatí omezení pro rozpětí a konstrukce vyrobené tímto systémem je možné provádět až do 60 m ( 70m ) rozpětí bez vnitřních podpor podle tvaru konstrukce. Běžná osová vzdálenost mezi vazníky se pohybuje mezi 3-6 m.

Základní technologické schéma výroby :

  • Impregnace řeziva dle jednotlivých profilů a délek Bochemitem QB dle ČSN EN 335-1, ČSN EN 460
  • Krácení řeziva na jednotlivé prvky (podle pořezových plánů, které jsou součásti výstupů ze specializovaného softwaru)
  • Provedení drážek do jednotlivých prvků pro osazení plechů
  • Impregnace řezů dřevěných prvků konstrukce Bochemitem QB
  • Sestavení konstrukce a spojování

konstrGreim1

konstrGreim2